Lidmaatschap informatie

Hieronder vindt u alle belangrijke details op een rijtje

Lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt jaarlijks van 1 oktober t/m 30 september en wordt automatisch verlengd.

Het lidmaatschap van de IJsclub “Vooruitgang” kent drie vormen te weten :

– Gezinslidmaatschap
is bestemd voor gezinnen met kinderen t/m 15 jaar, het hele gezin is lid.

Zodra een kind voor 1 juli van het desbetreffende seizoen  16 jaar is geworden wordt zijn/haar lidmaatschap automatisch omgezet in een seniorenlidmaatschap.  U gaat voor het desbetreffend kind dus apart betalen.

– Seniorenlidmaatschap.
bestemd voor leden vanaf 16 jaar (peildatum 1 juli)

– Jeugdlidmaatschap
bestemd voor leden van 6 t/m 15 jaar (peildatum 1 juli)

Opzeggen lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk en voor 1 juli bij de ledenadministratie.

Kosten Lidmaatschap

– Gezinslidmaatschap : € 11,50 per seizoen

– Seniorenlidmaatschap : € 5,75 per seizoen

– Jeugdlidmaatschap : € 2,75 per seizoen

Lid worden kan in de winterperiode alleen als de ijsbaan open is.