De notulen zijn binnenkort beschikbaar op de website